ErgoE.A.S. tarjoaa koulutusta ja konsultointia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Palvelut jakautuvat kolmeen eri aihekokonaisuuteen:

I Ensiapu

A. Hätäensiapukurssi 4 t

B. Hätäensiapukurssi 8 t

C. Ensiapukurssi EA1® 16 t

D. Ensiapukurssi EA2® 16 t

 

II Ergonomia

Potilassiirtoergonomia

A. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuskokonaisuus, 3 op

B. Siirto- ja avustamistaidot potilastyössä - Kohdetyöpaikan mukaan räätälöidyt koulutukset

Työturvallisuus ja riskien hallinta

C. Fyysisen kuormituksen ja apuvälineiden tarkoituksenmukaisen käytön arviointi

Työhyvinvointi

D. Kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi

 

III Tutkimuksen tekoon liittyvä tiedonkeruu

Kohderyhmä

Ergoeas - ergonomia, myynti, tutkimus